flow meter ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าในงานอุตสาหกรรม
flow meter ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าในงานอุตสาหกรรม

7 ชนิดของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบพื้นฐาน

7 ชนิดของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบพื้นฐาน
flow meter,mass flow meter,magnetic flow meter,จำหน่าย flow meter,flow switch,เครื่องวัดอัตราการไหล
flow meter,mass flow meter,magnetic flow meter,จำหน่าย flow meter,flow switch,เครื่องวัดอัตราการไหล
flow meter,mass flow meter,magnetic flow meter,จำหน่าย flow meter,flow switch,เครื่องวัดอัตราการไหล

อุณหภูมิหมายถึงระดับพลังงานของสสารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จากการเปลี่ยนแปลงของสะสาร เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิมีหลายแบบและมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ อุณหภูมิทั้งหมดวัดได้โดยการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพบางอย่าง

เซนเซอร์อุณหภูมิเจ็ดชนิดที่กล่าวถึงในที่ นี้คือ เทอร์โมคัปเปิ้ล อุปกรณ์วัดค่าความต้านทาน (RTDs, เทอร์มิสเตอร์), ตัวกระจายอินฟราเรด, อุปกรณ์ bimetallic, อุปกรณ์ขยายตัวของเหลว, ไดโอดของโมเลกุลเปลี่ยนสถานะและไดโอดซิลิกอน

1. เทอร์โมคัปเปิล

เทอร์โมคัปเปิลเป็นอุปกรณ์แรงดันไฟฟ้าที่บ่งบอกอุณหภูมิโดยการวัดการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้า เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น แรงดันขาออกของเทอร์โมคัปเปิ้ลจะเพิ่มขึ้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นเชิงเส้น

2. อุปกรณ์ Resistive Temperature

อุปกรณ์  Resistive Temperature ยังเป็นแบบไฟฟ้า แทนที่จะใช้แรงดันไฟฟ้าเป็นเทอร์โมคัปเปิ้ลอุปกรณ์นี้จะใช้ประโยชน์จากลักษณะอื่นของสสารที่เปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ นั้นคือความต้านทาน

โดยทั่วไป RTDs จะเป็นเส้นตรงมากกว่าเทอร์โมคัปเปิ้ล โดยจะเพิ่มขึ้นในทิศทางบวก ด้วยความต้านทานที่เกิดขึ้นขณะที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน เทอร์มิสเตอร์ นั้นมีรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในการสร้าง มันเป็นอุปกรณ์กึ่งตัวนำไฟฟ้าเชิงเส้นที่ไม่เป็นเชิงเส้นซึ่งจะทำให้ความต้านทานลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น

3. เซ็นเซอร์อินฟราเรด

เซ็นเซอร์อินฟราเรดเป็นเซ็นเซอร์แบบไม่สัมผัส ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณถือเซ็นเซอร์อินฟราเรดทั่วไปไว้ที่ด้านหน้าของโต๊ะโดยไม่มีการสัมผัส เซนเซอร์จะบอกอุณหภูมิของโต๊ะโดยอาศัยรังสีความร้อน ซึ่งอาจอยู่ที่ 68 ° F ที่อุณหภูมิห้องปกติ

4. อุปกรณ์ Bimetallic

อุปกรณ์ Bimetallic ใช้ประโยชน์จากการขยายตัวของโลหะเมื่อถูกให้ความร้อน ในอุปกรณ์เหล่านี้จะมีโลหะสองตัวเชื่อมกันและเชื่อมโยงกับตัวชี้แบบมีกลไก เมื่อได้รับความร้อนด้านใดด้านหนึ่งของแถบ bimetallic จะขยายตัวมากกว่าอีกด้านหนึ่ง และเมื่อใช้ตัวชี้อย่างถูกต้องจะมีการระบุอุณหภูมิ ข้อดีของอุปกรณ์ bimetallic คือพกพาสะดวกและไม่ต้องมีแหล่งจ่ายไฟ

5. เทอร์โมมิเตอร์

เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์ขยายตัวของของเหลวที่รู้จักกันเป็นอย่างดี โดยทั่วไปอุปกรณ์ประเภทนี้จะมาในสองประเภทหลักๆ: ประเภทปรอทและออแกนิค ซึ่งมักจะเป็นสีแดง และเป็นของเหลว ความแตกต่างระหว่าทั้งงสองสามารถสังเกตุได้ เนื่องจากอุปกรณ์ปรอทนั้นมีข้อจำกัดบางอย่างเมื่อต้องมีการขนส่งอย่างปลอดภัย

6. เซนเซอร์เปลี่ยนสถานะ

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะจะวัดได้เพียงอย่างเดียวนั่นคือ การเปลี่ยนแปลงสภาวะของวัสดุที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ เช่นเดียวกับการเปลี่ยนจากน้ำแข็งเป็นน้ำและกลายเป็นไอน้ำ อุปกรณ์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดประเภทนี้อยู่ในรูปของฉลาก เม็ด เครยอนหรือแล็คเกอร์ แม้ว่าจะไม่ได้มีความแม่นยำมาก แต่ก็มีข้อดีของเรื่องขนาดที่เล็กและแข็งแรง ตัวบอกที่ไม่ใช้ไฟฟ้าที่มีการอัพเดทอุณหภูมิอย่างต่อเนื่อง

7. ไดโอดซิลิคอน

เซนเซอร์ซิลิคอนไดโอดเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับช่วงอุณหภูมิของไครโอเจนิค โดยพื้นฐานแล้วจะเป็นอุปกรณ์เชิงเส้นที่การนำไฟฟ้าของไดโอดนั้นจะเพิ่มขึ้นแบบเชิงเส้นในบริเวณที่ไครโอเจนิคต่ำ

ไม่ว่าคุณจะเลือกเซนเซอร์แบบไหน มันจะไม่สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง เนื่องจากตัวเลือกของเซนเซอร์ส่วนใหญ่จะทับซ้อนกันในช่วงอุณหภูมิและความแม่นยำ การเลือกเซ็นเซอร์จะขึ้นอยู่กับว่าจะรวมเข้าทำงานกับระบบอย่างไร

 

ที่มา https://www.wwdmag.com/water/seven-basic-types-temperature-sensors

 

CONTACTS

ADDRESS: 55/201 หมู่ที่ 17 ต.บึงคำพร้อย อ. ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

TEL: 02-034-3235  FAX: 02-034-3236

E-MAIL : thida_k2011@hotmail.com

Copyright 2019 © THIDA ENGINEERING CO., LTD.

FOLLOW US

MAP

Contact Us :

02 034 3235

085 143 0704