SIEMENS SITRANS P200/210/220

ตรวจวัดแรงดัน เช่น วัดแรงดัน ลม แก๊ส น้ำ น้ำมัน

               เหมาะสำหรับกับทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการตรวจวัดแรงดัน เช่น วัดแรงดัน ลม แก๊ส น้ำ น้ำมัน ฯลฯ

 

มีย่านวัดให้เลือก                    ตั้งแต่ 0…..600 bar

ทนอุณหภูมิ                            -15……+125 °C เอ๊าท์พุท 4-20 mA 

ใช้ไฟ                                    12…..33 VDC 

ความผิดผลาดในการวัด         0.25 % ของค่าเติมสเกล

โครงเครื่อง                             เป็นสเตนเลส 316L แข็งแรง ทนทาน

 

flow meter,mass flow meter,magnetic flow meter,จำหน่าย flow meter,flow switch,เครื่องวัดอัตราการไหล
flow meter,mass flow meter,magnetic flow meter,จำหน่าย flow meter,flow switch,เครื่องวัดอัตราการไหล

SITRANS P DSIII 7MF4433  
ตรวจวัดแรงดัน เช่น วัดแรงดัน ลม แก๊ส น้ำ น้ำมัน

               เหมาะสำหรับกับทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการตรวจวัดแรงดัน เช่น วัดแรงดัน ลม แก๊ส น้ำ น้ำมัน ฯลฯ จุดเด่นของเซนเซอร์รุ่นนี้คือมีหน้าจอแสดงผล สามารถปรับ Zero-Span ได้ตลอดย่านวัด 100%

 

มีย่านวัดให้เลือกหลากหลาย        ตั้งแต่ 0.01….1bar ถึง 7.0…..700 bar

ทนอุณหภูมิ                                 -20……100 °C

เอ๊าท์พุท                                      4-20 mA

ใช้ไฟ                                          10.5…..45 VDC

มีรุ่น                                             Explosion-proof  ให้เลือกสำหรับพื้นที่อันตรายไวไฟ

 

 

 

               เหมาะสำหรับกับทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการตรวจวัดแรงดัน จุดเด่นของเซนเซอร์รุ่นนี้อยู่ตรงที่ไดอะแฟรม รับแรงดันเป็นเซรามิกชึ่งมีความแข็งแรงคงทนต่อแรงกระแทรกและการขัดสี

 

มีย่านการวัดให้เลือก                        ตั้งแต่ -1……+60 bar พร้อมหน้าจอแสดงผลสามารถปรับ Zero-Span ได้ตลอดย่านวัด 100%

ทนอุณหภูมิ                                      -40…..+150 °C

เอ๊าท์พุท                                          4-20 mA

ใช้ไฟ                                               5…..30 VDC

มีรุ่น                                                 Explosion-proof ให้เลือกสำหรับพื้นที่อันตรายไวไฟ

 

 

flow meter,mass flow meter,magnetic flow meter,จำหน่าย flow meter,flow switch,เครื่องวัดอัตราการไหล

               เป็นเซนเซอร์ที่เหมาะสำหรับวัดอุณหภูมิต่างๆทั่วไปหรือจะเป็นทางด้านโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อควบคุมอุณหภูมิในการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพที่ดีตามที่ต้องการ Thermocouples  ทำจากโลหะ 2 ชนิดเชื่อมปลายเข้าด้วยกัน เมื่ออุณหภูมิทั้ง 2 ด้านต่างกัน จะเกิดกระแสไหลในวงจร

ช่วงการอุณหภูมิจะกว้างอยู่ที่ -270 °C  ถึง 1820 °C   Repeatability  1.1°C ถึง 8.25°C  RTD(Pt100)  ทำจากลวดแพลททินัม มีความต้านทานที่ 100 โอห์มที่ 0 องศา และจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ

 

 

ช่วงการอุณหภูมิอยู่ที่                       –250 °C  ถึง 600 °C  

Repeatability                                 0.0275°C ถึง 0.055°C มีความเที่ยงตรงสูง

 

 

flow meter,mass flow meter,magnetic flow meter,จำหน่าย flow meter,flow switch,เครื่องวัดอัตราการไหล

เซนเซอร์วัดความดันแบบอื่นๆ 

ฮีตเตอร์แบบต่างๆ 

flow meter 

mass flow meter    

magnetic flow meter    

flow switch    

เครื่องมือวัดอัตราการไหล

level sensor

flow sensor

ultrasonic sensor

เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม

เครื่องวัดอุตสาหกรรม

อัลตร้าโซนิค

level switch

level transmitter

mass flow meter

magnetic flow meter

จำหน่าย flow meter

 

          เหมาะสำหรับกับทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการตรวจวัดแรงดัน เช่น วัดแรงดัน ลม แก๊ส น้ำ น้ำมัน ฯลฯ

มีย่านวัดให้เลือก

           ตั้งแต่ 0…..600 bar

ทนอุณหภูมิ

           -15……+125 °C เอ๊าท์พุท 4-20 mA 

ใช้ไฟ

           12…..33 VDC 

ความผิดผลาดในการวัด

           0.25 % ของค่าเติมสเกล

โครงเครื่อง

           เป็นสเตนเลส 316L แข็งแรง ทนทาน

           เหมาะสำหรับกับทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการตรวจวัดแรงดัน เช่น วัดแรงดัน ลม แก๊ส น้ำ น้ำมัน ฯลฯ จุดเด่นของเซนเซอร์รุ่นนี้คือมีหน้าจอแสดงผล สามารถปรับ Zero-Span ได้ตลอดย่านวัด 100%

มีย่านวัดให้เลือกหลากหลาย

          ตั้งแต่ 0.01….1bar ถึง 7.0…..700 bar

ทนอุณหภูมิ

          -20……100 °C

เอ๊าท์พุท

          4-20 mA

ใช้ไฟ

          10.5…..45 VDC

มีรุ่น

          Explosion-proof  ให้เลือกสำหรับพื้นที่อันตรายไวไฟ

           เหมาะสำหรับกับทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการตรวจวัดแรงดัน จุดเด่นของเซนเซอร์รุ่นนี้อยู่ตรงที่ไดอะแฟรม รับแรงดันเป็นเซรามิกชึ่งมีความแข็งแรงคงทนต่อแรงกระแทรกและการขัดสี

มีย่านการวัดให้เลือก

           ตั้งแต่ -1……+60 bar พร้อมหน้าจอแสดงผลสามารถปรับ Zero-Span ได้ตลอดย่านวัด 100%

ทนอุณหภูมิ

           -40…..+150 °C

เอ๊าท์พุท

           4-20 mA

ใช้ไฟ

           5…..30 VDC

มีรุ่น

           Explosion-proof ให้เลือกสำหรับพื้นที่อันตรายไวไฟ

          เป็นเซนเซอร์ที่เหมาะสำหรับวัดอุณหภูมิต่างๆทั่วไปหรือจะเป็นทางด้านโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อควบคุมอุณหภูมิในการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพที่ดีตามที่ต้องการ Thermocouples  ทำจากโลหะ 2 ชนิดเชื่อมปลายเข้าด้วยกัน เมื่ออุณหภูมิทั้ง 2 ด้านต่างกัน จะเกิดกระแสไหลในวงจรช่วงการอุณหภูมิจะกว้างอยู่ที่ - 270  °C  ถึง  1820 °C Repeatability  1.1°C ถึง 8.25°C  RTD (Pt100)  ทำจากลวดแพลททินัม มีความต้านทานที่ 100 โอห์มที่ 0 องศา และจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ

ช่วงการอุณหภูมิอยู่ที่

           –250 °C  ถึง 600 °C  

Repeatability

           0.0275°C ถึง 0.055°C มีความเที่ยงตรงสูง

เซนเซอร์วัดความดันแบบอื่นๆ

เซนเซอร์วัดความดัน (Pressure Measurement)

flow meter ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าในงานอุตสาหกรรม
flow meter ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าในงานอุตสาหกรรม

CONTACTS

ADDRESS: 55/201 หมู่ที่ 17 ต.บึงคำพร้อย อ. ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

TEL: 02-034-3235  FAX: 02-034-3236

E-MAIL : thida_k2011@hotmail.com

Copyright 2019 © THIDA ENGINEERING CO., LTD.

FOLLOW US

MAP

Contact Us :

02 034 3235

085 143 0704