SIEMENS  SITRANS Probe LU วัดระดับของเหลวเช่น น้ำ เคมี  กรด ด่าง

               Sitrans Probe LU  เหมาะสำหรับวัดระดับของเหลวเช่น น้ำ เคมี  กรด ด่าง ฯลฯ หัวเซนเซอร์ทำมาจากวัสดุ PVDF  แข็งแรงคงทน อุณหภูมิใช้งานอยู่ที่  -40 - +80 °C  ทนแรงดัน  0.5 bar  สัญญาณเอ๊าท์พุท 4-20 mA  มีความแม่นยำสูง  0.15% of range    

 

มีย่านวัดให้เลือก               2 รุ่น คือ 0.25 – 6 เมตร และ 0.25 – 12 เมตร

flow meter,mass flow meter,magnetic flow meter,จำหน่าย flow meter,flow switch,เครื่องวัดอัตราการไหล
flow meter,mass flow meter,magnetic flow meter,จำหน่าย flow meter,flow switch,เครื่องวัดอัตราการไหล

VEAGA VEGAPULS 63 วัดระดับของเหลวหรือสารเคมีที่มีไอระเหย

               VEGAPULS63 เหมาะสำหรับวัดระดับของเหลวหรือสารเคมีที่มีไอระเหยและอุณหภูมิสูงจำนวนมากเพราะออกแบบให้มีการ ห่อหุ้มป้องกันไม่ให้ไอระเหยเข้าไปใน Antenna ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เครื่องวัด Radar ทำงานผิดพลาด

 

สามารถทนอุณหภูมิสูงถึง                   -200…..+200 °C

ทนแรงดัน                                          -1…..+16 bar

มีสัญญาณเอ๊าท์พุท                           4-20 mA  

ค่าความแม่นยำ                                  +/- 2mm

ย่านการวัดอยู่ที่                                  0…..35 เมตร

การติดตั้งจะเป็นแบบหน้าแปลน          DN50, ANSI2” และTri-Clamp 2”

VEAGA VEGAPULS 67 วัดระดับของแข็ง เช่น ปูนซีเมนต์  สินแร่ เมล็ดพลาสติก เมล็ดข้าว 

VEGAPULS67 เหมาะสำหรับงานวัดระดับของแข็ง เช่น ปูนซีเมนต์  สินแร่ เมล็ดพลาสติก เมล็ดข้าว ฯลฯ

 

สามารถทนอุณหภูมิ                                -40…..+80 °C

ทนแรงดันตั้งแต่                                      -1…..+2bar 

มีสัญญาณเอ๊าท์พุท                                 4-20 mA  

ค่าความแม่นยำ                                       +/- 2mm

ย่านการวัดอยู่ที่                                       0…..15 เมตร 

การติดตั้งจะเป็นแบบหน้าแปลน               DN80 ,  ANSI 2”  หรือจะเป็นแบบ Mounting Strap   

 

flow meter,mass flow meter,magnetic flow meter,จำหน่าย flow meter,flow switch,เครื่องวัดอัตราการไหล

               เหมาะสำหรับวัดและควบคุมระดับของของเหลวทุกชนิด ยกตัวอย่างเช่น  น้ำ น้ำมัน กรด ด่าง  ฯลฯ สามารถเลือกชนิดของ ก้าน ลูกลอย ให้เหมาะสมกับงานได้ เช่น PVC PP PVDF SUS304  SUS316  การติดตั้งสามารถระบุได้ทั้งแบบเกลียว หน้าแปลน และ Sanitary Ferrule ระบุจำนวนลูกลอยได้สูงสุด 5 ลูก ความยาวก้านไม่เกิน 2 เมตร

 

 

flow meter,mass flow meter,magnetic flow meter,จำหน่าย flow meter,flow switch,เครื่องวัดอัตราการไหล

เครื่องวัดระดับแบบอื่นๆ 

 สวิทช์ควบคุมระดับของเหลวแบบลูกลอย

    แบบติดตั้งด้านข้างถัง

      Sitrans Probe LU  เหมาะสำหรับวัดระดับของเหลวเช่น น้ำ เคมี  กรด ด่าง ฯลฯ หัวเซนเซอร์ทำมาจากวัสดุ PVDF  แข็งแรงคงทน อุณหภูมิใช้งานอยู่ที่  -40 - +80 °C  ทนแรงดัน  0.5 bar สัญญาณเอ๊าท์พุท 4-20 mA  มีความแม่นยำสูง 0.15% of range    

มีย่านวัดให้เลือก               

     2 รุ่น คือ 0.25 – 6 เมตร และ 0.25 – 12 เมตร

     VEGAPULS 63 เหมาะสำหรับวัดระดับของเหลวหรือสารเคมีที่มีไอระเหยและอุณหภูมิสูงจำนวนมากเพราะออกแบบให้มีการ ห่อหุ้มป้องกันไม่ให้ไอระเหยเข้าไปใน Antenna ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เครื่องวัด Radar ทำงานผิดพลาด

 สามารถทนอุณหภูมิสูงถึง                               

           -200…..+200 °C

ทนแรงดัน                                          

           -1…..+16 bar

มีสัญญาณเอ๊าท์พุท                           

           4-20 mA  

ค่าความแม่นยำ  

           +/- 2mm

ย่านการวัดอยู่ที่                                  

           0…..35 เมตร

การติดตั้งจะเป็นแบบหน้าแปลน          

           DN50, ANSI2” และTri-Clamp 2”

     VEGAPULS67 เหมาะสำหรับงานวัดระดับของแข็ง เช่น ปูนซีเมนต์  สินแร่ เมล็ดพลาสติก เมล็ดข้าว ฯลฯ

สามารถทนอุณหภูมิ

           -40…..+80 °C

ทนแรงดันตั้งแต่

           -1…..+2bar 

มีสัญญาณเอ๊าท์พุท

           4-20 mA  

ค่าความแม่นยำ

           +/- 2mm

ย่านการวัดอยู่ที่

           0…..15 เมตร 

การติดตั้งจะเป็นแบบหน้าแปลน

          DN80 ,  ANSI 2”  หรือจะเป็นแบบ Mounting Strap

      เหมาะสำหรับวัดและควบคุมระดับของของเหลวทุกชนิด ยกตัวอย่างเช่น  น้ำ น้ำมัน กรด ด่าง  ฯลฯ สามารถเลือกชนิดของ ก้าน ลูกลอย ให้เหมาะสมกับงานได้ เช่น PVC PP PVDF SUS304  SUS316  การติดตั้งสามารถระบุได้ทั้งแบบเกลียว หน้าแปลน และ Sanitary Ferrule ระบุจำนวนลูกลอยได้สูงสุด 5 ลูก ความยาวก้านไม่เกิน 2 เมตร

 

เครื่องวัดระดับแบบอื่นๆ 

flow meter ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าในงานอุตสาหกรรม
flow meter ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าในงานอุตสาหกรรม

CONTACTS

ADDRESS: 55/201 หมู่ที่ 17 ต.บึงคำพร้อย อ. ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

TEL: 02-034-3235  FAX: 02-034-3236

E-MAIL : thida_k2011@hotmail.com

Copyright 2019 © THIDA ENGINEERING CO., LTD.

FOLLOW US

MAP

Contact Us :

02 034 3235

085 143 0704