flow meter ,mass flow meter,magnetic flow meter,จำหน่าย flow meter,flow switch,เครื่องวัดอัตราการไหล

               เครื่องประมวลผลและแสดงอัตราการไหลปริมาณการไหลพร้อมส่งสัญญาณเอ๊าท์พุท 4-20 mA, Pulse, Relay หน้าจอแสดงผล MAG5000/6000 ต้องใช้งานร่วมกันกับ Magnetic Flow Sensor SITRANS MAG1100, MAG1100HT, MAG1100FOOD, MAG1300 และ MAG5100W

 

Accuracy              MAG5000 0.4% of rate

                           MAG6000 0.25  of rate

 

Power Supply       115 ... 230 V AC + 10% - 15%, 50 ... 60 Hz

                          11 ... 30 V DC or 11 ... 24 V AC

 

               หน้าจอแสดงผล MAG5000/6000 สามารถติดตั้งแบบ Compact กับ Magnetic Flow Sensor และยังสามารถแยกให้เป็นแบบ Remote ได้เพื่อความสะดวกในกรณี Magnetic Flow Sensor ติ้งตั้งไว้บนที่สูงหรือบริเวณที่อ่านค่าไม่สะดวก

flow meter,mass flow meter,magnetic flow meter,จำหน่าย flow meter,flow switch,เครื่องวัดอัตราการไหล
flow meter,mass flow meter,magnetic flow meter,จำหน่าย flow meter,flow switch,เครื่องวัดอัตราการไหล

               Magnetic Flow Sensor MAG1100FOOD เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมยา เพราะได้รับมาตรฐานรองรับ 3A สามารถใช้วัดอัตราการไหลปริมาณการไหลเช่น นม น้ำผลไม้ เบียร์ ส่วนผสมในกระบวนการผลิตที่มีความนำไฟฟ้า ส่วนสัมผัสของเหลวมีให้เลือกระหว่าง Liner PFA (Teflon), Electrode Hastelloy C และ Liner Ceramic, Electrode Platinun มีขนาดท่อตั้งแต่แต่ (3/8" - 4")

 

อุณหภูมิใช้งาน

               MAG1100 Ceramic Liner, Platinun Electrode -20......150 °C

               MAG1100 PFA (Teflon) Liner, Hastelloy C Electrode -30......130 °C

 

 

               Magnetic Flow Sensor MAG5100W เหมาะสำหรับงานวัดอัตราการไหลปริมาณการไหลน้ำดีและงานน้ำเสียหรือของเหลวทั่วไปที่นำไฟฟ้า Liner ที่สัมผัสของเหลวมีให้เลือก Ebonite, EPDM, NBR Electrode ที่สัมผัสของเหลว Hastelloy มีขนาดท่อตั้งแต่ (1/2" - 78")

 

อุณหภูมิใช้งาน

               Ebonite                           (-10....+70°C)

               EPDM                             (-10....+70°C)

               NBR                                (-10....+70°C)

 

 

flow meter,mass flow meter,magnetic flow meter,จำหน่าย flow meter,flow switch,เครื่องวัดอัตราการไหล

SIEMENS SITRANS FC330 Mass Flow Meter​

                เหมาะสมกับงานที่ต้องการความเที่ยงตรงสูงสามารถใช้งานได้ทั้งของเหลวนำไฟฟ้าไม่นำไฟฟ้า ความพิเศษของ Mass Flow Meter คือความสามารถวัดค่าอัตราการไหลปริมาณการไหลออกมาเป็นหน่วยของกิโลกรัม (Kg) ได้ทั้งนี้ Mass Flow Meter ยังสามารถอ่านค่า Density Brix/Plato ได้ (ระบุเมื่อสั่งซื้อ)

 

Sensor Diameter               3/8"  to   8"
Process medium               -50 ... +205 °C
Wetted parts material       AISI 316L/1.4435/1.4404  and  Nickel-alloy C4
Accuracy class                 0.1 % flow, 2 kg/m³ density and 0.2 % flow, 10 kg/m³ density

 

 

เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลวแบบอื่นๆ 

          เครื่องประมวลผลและแสดงอัตราการไหลปริมาณการไหลพร้อมส่งสัญญาณเอ๊าท์พุท 4-20 mA, Pulse, Relay หน้าจอแสดงผล MAG5000/6000 ต้องใช้งานร่วมกันกับ Magnetic Flow Sensor SITRANS MAG1100, MAG1100HT, MAG1100FOOD, MAG1300 และ MAG5100W

Accuracy          

          MAG5000 0.4% of rate

          MAG6000 0.25  of rate

Power Supply  

    115...230 V AC + 10% - 15%, 50 ... 60 Hz

    11 ... 30 V DC or 11 ... 24 V AC

          หน้าจอแสดงผล MAG5000/6000 สามารถติดตั้งแบบ Compact กับ Magnetic Flow Sensor และยังสามารถแยกให้เป็นแบบ Remote ได้เพื่อความสะดวกในกรณี Magnetic Flow Sensor ติ้งตั้งไว้บนที่สูงหรือบริเวณที่อ่านค่าไม่สะดวก

           Magnetic Flow Sensor MAG1100FOOD เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมยา เพราะได้รับมาตรฐานรองรับ 3A สามารถใช้วัดอัตราการไหลปริมาณการไหลเช่น นม น้ำผลไม้ เบียร์ ส่วนผสมในกระบวนการผลิตที่มีความนำไฟฟ้า ส่วนสัมผัสของเหลวมีให้เลือกระหว่าง Liner PFA (Teflon), Electrode Hastelloy C และ Liner Ceramic, Electrode Platinun มีขนาดท่อตั้งแต่แต่ (3/8" - 4")

อุณหภูมิใช้งาน

          - MAG1100 Ceramic Liner, Platinun Electrode -20......150 °C

          - MAG1100 PFA (Teflon) Liner, Hastelloy C Electrode -30......130 °C

           Magnetic Flow Sensor MAG5100W เหมาะสำหรับงานวัดอัตราการไหลปริมาณการไหลน้ำดีและงานน้ำเสียหรือของเหลวทั่วไปที่นำไฟฟ้า Liner ที่สัมผัสของเหลวมีให้เลือก Ebonite, EPDM, NBR Electrode ที่สัมผัสของเหลว Hastelloy มีขนาดท่อตั้งแต่ (1/2" - 78")

 อุณหภูมิใช้งาน

       Ebonite    (-10....+70°C)

       EPDM      (-10....+70°C)

       NBR         (-10....+70°C)

SIEMENS SITRANS FC330 Mass Flow Meter​

           เหมาะสมกับงานที่ต้องการความเที่ยงตรงสูงสามารถใช้งานได้ทั้งของเหลวนำไฟฟ้าไม่นำไฟฟ้า ความพิเศษของ Mass Flow Meter คือความสามารถวัดค่าอัตราการไหลปริมาณการไหลออกมาเป็นหน่วยของกิโลกรัม (Kg) ได้ทั้งนี้ Mass Flow Meter ยังสามารถอ่านค่า Density Brix/Plato ได้ (ระบุเมื่อสั่งซื้อ)

 

Sensor Diameter               

3/8"  to   8"


Process medium               

-50 ... +205 °C


Wetted parts material       

AISI 316L/1.4435/1.4404  and  Nickel-alloy C4


Accuracy class                 

0.1 % flow, 2 kg/m³ density and 0.2 % flow, 10 kg/m³ density

 

เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลวแบบอื่นๆ

เครื่องวัดอัตราการไหลของ ของเหลว (Flow Meter for Liquid)​

flow meter ,mass flow meter,magnetic flow meter,จำหน่าย flow meter,flow switch,เครื่องวัดอัตราการไหล
flow meter ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าในงานอุตสาหกรรม
flow meter ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าในงานอุตสาหกรรม

CONTACTS

ADDRESS: 55/201 หมู่ที่ 17 ต.บึงคำพร้อย อ. ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

TEL: 02-034-3235  FAX: 02-034-3236

E-MAIL : thida_k2011@hotmail.com

Copyright 2019 © THIDA ENGINEERING CO., LTD.

FOLLOW US

MAP

Contact Us :

02 034 3235

085 143 0704