flow meter ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าในงานอุตสาหกรรม
flow meter ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าในงานอุตสาหกรรม

เซนเซอร์วัดความดัน ลม แก๊ส น้ำ น้ำมัน​

flow meter,mass flow meter,magnetic flow meter,จำหน่าย flow meter,flow switch,เครื่องวัดอัตราการไหล
flow meter,mass flow meter,magnetic flow meter,จำหน่าย flow meter,flow switch,เครื่องวัดอัตราการไหล
flow meter,mass flow meter,magnetic flow meter,จำหน่าย flow meter,flow switch,เครื่องวัดอัตราการไหล

ในปัจจุบันนั้นเซนเซอร์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีบทบาทอย่างมากในกระบวนการผลิตด้านต่างๆในอุตสาหกรรมหลายๆประเภทโดยเซนเซอร์เปรียบเสมือนสิ่งที่คอยตรวจจับ สังเกตการณ์ เฝ้าระวังพร้อมกับการส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้ได้ทราบและแก้ไขเพื่อนำไปควบคุมปรับปรุงให้เหมาะสมกับงานการผลิตงานในวงการอุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยา และอุตสาหกรรมต่างๆนั้นได้มีการนำเซ็นเซอร์วัดความดัน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการตรวจจับแรงดันหรือเครื่องวัดแรงดัน มาวัดค่าความดันด้านต่างๆทั้งเซนเซอร์วัดความดันลม วัดความดันแก๊ส วัดความดันน้ำ และ วัดความดันน้ำมัน

 

Pressure Sensor หรือ เซนเซอร์วัดความดัน เป็นอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการวัดความดันที่มีหน่วยการแสดงผลที่หลากหลายในตัวเดียวและมีการส่งสัญญาณเอ๊าท์พุทแบบต่างๆ ให้ได้เลือกใช้งาน  ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อแสดงผลค่าแรงดันที่ต้องการจะวัด เพื่อควบคุม โดยระดับความดันนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามความโค้งงอของแผ่นไดอะเฟรมที่อยู่ภายในตัวเซ็นเซอร์ โดยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์วัดความดันนี้ได้นำไปใช้ประโยชน์ ทั้งทางด้านอุตสหกรรม ด้านเกษตรกรรม ด้านการแพทย์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและนำไปสู่การควบคุมในเรื่องความดันให้เหมาะสม โดยเซ็นเซอร์วัดความดันนั้นสามารถนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมได้มากมาย ไมว่าจะเป็นการวัดแรงดันน้ำของตัวปั๊มน้ำ แรงดันลมกับเครื่องมือกระบอกลม  วัดแรงดันไอน้ำของหม้อน้ำควบคุมการเก็บ จ่ายแรงดันไอน้ำ การควบคุมการทำงานของปั้มน้ำ ปั้มลม

 

การเลือกใช้เซ็นเซอร์วัดความดันนั้นควรคำนึงถึง

-ต้องทราบแรงดันที่ต้องการวัด หรือ ย่านแรงดันในการใช้งาน

- ชนิดและคุณสมบัติของตัวกลางที่ทำหน้าที่ส่งผ่านลม แก๊ส น้ำ หรือน้ำมัน

- ต้องทราบสัญญาณเอ๊าท์พุทของตัวเซนเซอร์

- ความทนต่ออุนหภูมิ เลือกใช้ให้เหมาะสมและทนกับอุณหภูมิตามอุตสาหกรรมที่ใช้ เพื่อไม่ให้เกิดการเสียหายต่อตัวเซนเซอร์และอุปกรณ์การทำงาน

- ทราบขนาดการใช้ไฟเลี้ยงของตัวเซ็นเซอร์วัดความดัน

- ค่าความแม่นยำ ค่าความผิดพลาดในการวัดของเซ็นเซอร์ที่สามารถยอมรับได้จะเห็นได้ว่าการใข้เซ็นเซอร์วัดความดันนั้นนำไปประยุกต์

 

ใช้ได้หลากหลายในทางอุตสาหกรรมดังนั้นการเลือกใช้เซนเซอร์วัดความดันจึงมีความสำคัญมาก การเลือกเซนเซอร์วัดความดันจากผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้รับความเชื่อถือระดับสากลที่ได้มาตรฐานนอกจากจะได้ตัวสินค้าเซนเซอร์วัดความดันหรืออุปกรณ์ในอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพแล้วยังพร้อมให้ความรู้ในการออกแบบ ติดตั้ง ดูแลรักษาตัวอุปกรณ์ตลอดทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำตัวเซนเซอร์วัดความดัน ลมแก๊ส น้ำ น้ำมัน จากทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์ได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องกับประเภทของงานและปลอดภัยสูงสุดรวมไปถึงบริการหลังการขายที่ดีเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รู้สึกถึงความพึงพอใจในการเลือกเซนเซอร์วัดความดันเพื่อนำไปใช้ในอุตสหกรรมของตัวเองได้อย่างสบายใจไร้กังวลและถูกวัตถุประสงค์

CONTACTS

ADDRESS: 55/201 หมู่ที่ 17 ต.บึงคำพร้อย อ. ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

TEL: 02-034-3235  FAX: 02-034-3236

E-MAIL : thida_k2011@hotmail.com

Copyright 2019 © THIDA ENGINEERING CO., LTD.

FOLLOW US

MAP

Contact Us :

02 034 3235

085 143 0704