Flow meter  (590)

Mass flow meter (50)

Magnetic flow meter (50)

จำหน่าย flow meter (20)

Flow switch (320)

เครื่องวัดอัตราการไหล (50)

 

เครื่องวัดอุณหภูมิ (1300)

เครื่องมือวัดอุณหภูมิ (210)

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น (210)

เครื่องวัดความชื้น (880)

เครื่องมือวัดความชื้น (110)

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ (110)

เครื่องวัดความร้อน (70)

เครื่องวัดความชื่น (20)

เครื่องวัดเลเซอร์ (50)

flow meter ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าในงานอุตสาหกรรม
flow meter ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าในงานอุตสาหกรรม

CONTACTS

ADDRESS: 55/201 หมู่ที่ 17 ต.บึงคำพร้อย อ. ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

TEL: 02-034-3235  FAX: 02-034-3236

E-MAIL : thida_k2011@hotmail.com

Copyright 2019 © THIDA ENGINEERING CO., LTD.

FOLLOW US

MAP

Contact Us :

02 034 3235

085 143 0704