flow meter ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าในงานอุตสาหกรรม
flow meter ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าในงานอุตสาหกรรม

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิของการแปรรูปอาหาร

แรงดันของเหลว vs. แรงดันแก๊ส
flow meter,mass flow meter,magnetic flow meter,จำหน่าย flow meter,flow switch,เครื่องวัดอัตราการไหล
flow meter,mass flow meter,magnetic flow meter,จำหน่าย flow meter,flow switch,เครื่องวัดอัตราการไหล
flow meter,mass flow meter,magnetic flow meter,จำหน่าย flow meter,flow switch,เครื่องวัดอัตราการไหล

เซ็นเซอร์ของการแปรรูปอาหารแบบแถบโลหะคู่:

 

 

เทอร์โมมิเตอร์นี้สามารถวัดอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำกับอาหารปะเภทที่มีความหนา เช่น เนื้อย่างและสตู อย่างไรก็ตาม เครื่องนี้ไม่สามารถวัดอุณหภูมิของอาหารได้อย่างแม่นยำถ้าอาหารมีความหนาน้อยกว่า 2 นิ้ว เทอร์มิสเตอร์และเทอร์โมคัปเปิ้ลที่กล่าวถึงด้านล่างไม่ได้มีข้อจำกัดเหล่านี้ ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ที่เกี่ยวข้องกับการทำอาหารประเภทไข่และแฮมเบอร์เกอร์ได้แสดงให้เห็นว่าการวัดอุณหภูมิเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการทำอาหาร

 

เทอร์มิสเตอร์:

 

อุปกรณ์นี้ใช้ความไวต่ออุณหภูมิของจุดเชื่อมต่อเซมิคอนดักเตอร์(สารกึ่งตัวนํา)เป็นเซ็นเซอร์ ข้อดีคือผลผลิตmujสูงและการตอบสนองที่รวดเร็วด้วยต้นทุนที่ถูก ข้อเสียรวมถึงความไม่แม่นยำและช่วงอุณหภูมิที่จำกัด ประมาณ 300°C. ความแม่นยำและเวลาตอบสนองของเทอร์มิสเตอร์ช่วยให้การวัดอุณหภูมิอาหารทำได้ดีมาก

 

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด:

 

อุปกรณ์นี้ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากการเชื่อมต่อของโลหะสองชนิดที่ไม่เหมือนกัน ผลผลิตของแรงดันไฟฟ้าจะต้องเป็นไปตามสัดส่วนกับอุณหภูมิของจุดเชื่อมต่อ ข้อดีคือมีโครงสร้างที่ค่อนข้างแข็งแรงและมีช่วงอุณหภูมิที่หลากหลาย ข้อเสียรคือค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ความไวที่ค่อนข้างต่ำและผลที่ไม่ใช่ชัดเจนซึ่งต้องการใช้ข้อมูลอ้างอิงเพิ่ม เทคโนโลยีนี้ได้ถูกใช้ในการทำอาหารมาเป็นเวลาหลายปี

 

ประสิทธิภาพ

 

เทอร์โมคัปเปิล เทอร์มิสเตอร์และเทอร์โมมิเตอร์ชนิดอินฟราเรด

 

ประเภทเซ็นเซอร์ที่เหมาะสมสำหรับเทอร์โมคัปเปิลและเทอร์มิสเตอร์มีช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากนี้ เวลาในการตอบสนองมันมากเพียงพอสำหรับเซ็นเซอร์ทั้งหมดเหล่านี้  อย่างไรก็ตาม เซ็นเซอร์เปลือยเปล่าไม่แนะนำให้ใช้กับอาหารเนื่องจากมีความเปราะบางและมีการทำความสะอาดยาก

 

เซนเซอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิอาหารควรมีปลอกโลหะหุ้มไว้ แต่น่าเสียดายที่ข้อเสียของปลอกคือเวลาในการตอบสนองเพิ่มขึ้น เวลาในการตอบสนองจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากความหนาและความยาวที่มากขึ้น

 

เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล

 

เครื่องวัดและบันทึกข้อมูลคืออุปกรณ์ซึ่งบันทึกอุณหภูมิ การวัดอาจจัดเก็บไว้ในแผนภูมิวงกลม พิมพ์ออกหรือเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการรายงานหรือดาวน์โหลดต่อไปยังคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เหล่านี้ใช้เป็นหลักสำหรับการเก็บรักษาความเย็นโดยเฉพาะหรือการทำความเย็น แต่ยังอาจใช้สำหรับการปรุงอาหารหรือการรมควัน การรักษาความร้อนหรือการใช้งานพิเศษ เช่น ระบบ CIP เครื่องวัดและบันทึกข้อมูลบางเครื่องจะยอมให้เซ็นเซอร์หลายตัวรายงานข้อมูลไปยังเครื่องบันทึกพร้อมกันได้

 

ตัวรวบรวมหรือตัวบ่งชี้ของอุณหภูมิ/เวลา

 

ตัวรวบรวมหรือตัวบ่งชี้ของอุณหภูมิ/เวลา เป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะเหมือนฉลากอย่างง่ายซึ่งตรวจสอบเวลาและอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์อาหารอย่างต่อเนื่อง อุปกรณ์เหล่านี้บางส่วนมีความอ่อนไหวที่จุดเริ่มต้นหรือเปลี่ยนรูปลักษณ์เมื่อถึงอุณหภูมิหรือเวลาที่กำหนด ลักษณะที่ปรากฏจะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีช่องโหว่ของการเริ่มต้น

 

การเทียบมาตรฐานของเทอร์โมมิเตอร์

 

เทอร์โมมิเตอร์ที่ถูกใช้สำหรับการตรวจสอบด้านกฎระเบียบควรถูกวัดตั้งแต่เริ่มต้นและหลังจากนั้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่ามีการวัดที่ถูกต้อง การเทียบมาตรฐานนี้ควรอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่ควบคุมได้ตามปกติ 5°C (41°F) ไปถึง 74°C (165°F) การเทียบมาตรฐานควรรวมทั้งเครื่องมือและหัววัดชนิดถอดเปลี่ยนได้ที่ใช้กับเครื่องมือนั้นๆ ควรระบุชิ้นส่วนแต่ละชิ้นในบันทึกการเทียบมาตรฐานด้วยเลขที่ประจำผลิตภัณฑ์หรือหมายเลขอุปกรณ์ของหน่วยงาน

 

ที่มา: http://www.thermometricscorp.com/foodtemsen.html 

 

CONTACTS

ADDRESS: 55/201 หมู่ที่ 17 ต.บึงคำพร้อย อ. ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

TEL: 02-034-3235  FAX: 02-034-3236

E-MAIL : thida_k2011@hotmail.com

Copyright 2019 © THIDA ENGINEERING CO., LTD.

FOLLOW US

MAP

Contact Us :

02 034 3235

085 143 0704