flow meter ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าในงานอุตสาหกรรม
flow meter ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าในงานอุตสาหกรรม

แนวโน้มทางอุตสาหกรรมเครื่องมือประมวลผล: Cloud-based เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ของโครงการ

แนวโน้มทางอุตสาหกรรมเครื่องมือประมวลผล: Cloud-based เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ของโครงการ
flow meter,mass flow meter,magnetic flow meter,จำหน่าย flow meter,flow switch,เครื่องวัดอัตราการไหล
flow meter,mass flow meter,magnetic flow meter,จำหน่าย flow meter,flow switch,เครื่องวัดอัตราการไหล
flow meter,mass flow meter,magnetic flow meter,จำหน่าย flow meter,flow switch,เครื่องวัดอัตราการไหล

ภาคอุตสาหกรรมได้เผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น และการลดลงอย่างรวดเร็วของวิศวกรที่มีความรู้และประสบการณ์ ด้วยการวัดและควบคุมกระบวนการเป็นส่วนสำคัญที่ต้องรองรับของแผนกการผลิต บริษัทยังเดินหน้าเพื่อหาวิธีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความพึ่งพาได้ พร้อมลดความเสี่ยงและค่าใช้จ่าย


อุตสาหกรรมกระบวนการให้ความสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการ ผ่านทางการเพิ่มระดับความสามารถของอุปกรณ์ นี่รวมถึงการใช้ความชาญฉลาดของอุปกรณ์สมาร์ทให้เกิดผลยิ่งขึ้น กุญแจสำคัญประกอบด้วย การบูรณาการระบุขั้นตอนการดำเนินงานปกติ การแยกระบบควบคุมจากเครื่องส่ง เป็นการยกระดับความรู้สึกของผู้ใช้งาน และการใช้งานอุปกรณ์ที่ฉลาดยิ่งขึ้น เพื่อการแชร์ข้อมูลดิจิตัลที่มีคุณค่าระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง โรงงานยังต้องการในเรื่องการวินิจฉัยที่ดี เพื่อรับการเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้น เช่นเดียวกับแอพพลิเคชันออนไลน์เพื่อประหยัดเวลาในการบูรณาการ และลดความต้องการทางวิศวกรรม


ในแผนกการผลิต มีการแยกกันระหว่างเครื่องมือและระบบการทำงานมาอย่างยาวนาน ทำให้เกิดผลลัพธ์คือโกดังที่แยกกันของผลิตภัณฑ์ และวิธีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าปลายทาง โรงงานให้ความสนใจในการจัดการกำแพงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทุกๆด้าน ช่วยผู้ปฏิบัติการและวิศวกรประหยัดเวลา และยกระดับของการควบคุมและการประสานกันในโครงการที่ตามมา


เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการตรวจวัดอุปกรณ์


การตรวจวัดอุปกรณ์จัดเป็นสาขาหนึ่งของวิศวกรรมตั้งแต่ปี 1998 แพร่หลายทั้งในหมวดผลิตภัณฑ์และการผลิต กระบวนการที่ใช้ในอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายได้แก่ ระดับ, ความดัน, อุณหภูมิ, ความชื้น, กระแส, pH, กำลัง, ความเร็ว, ฯลฯ


ด้วยความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการของโรงงาน และดำเนินการโครงการที่สำคัญอย่างรวดเร็วและเกิดผลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ มีความจำเป็นสอดคล้องที่จะต้องลดเวลา, ค่าใช้จ่าย, และความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอุปกรณ์, การสั่งการ, การติดตั้งและปรับปรุง ประสบการณ์ได้แสดงให้เห็นว่า การเลือกตัวส่งสัญญาณแบบทั่วไปนั้น สามารถก่อให้เกิดความล่าช้า และสามารถเกิดข้อผิดพลาดได้

 

วิศวกรควบคุมมีหน้าที่รับผิดชอบการค้นคว้า, การออกแบบ, การพัฒนาและควบคุมอุปกรณ์/ระบบ โดยปกติแล้วอยู่ในแผนกหรือโรงงาน การปฏิบัติได้แก่ใช้เซ็นเซอร์เพื่อวัดผลลัพธ์ความสามารถของอุปกรณ์ที่ควบคุม และการวัดเหล่านั้นสามารถใช้เพื่อสร้างผลตอบรับจากตัวกระตุ้นที่ป้อนเข้า เพื่อทำการปรับปรุงให้ถูกต้องตามความสามารถที่ต้องการ เมื่ออุปกรณ์ถูกออกแบบให้ทำงานโดยไม่ต้องการป้อนข้อมูลจากมนุษย์เพื่อความถูกต้อง นั่นเรียกว่าการควบคุมอัตโนมัติ (ตัวอย่างเช่นระบบควบคุมความเร็วของรถ) สหสาขาวิชาชีพในธรรชาติ กิจกรรมของวิศวกรควบคุมให้ความสนใจในการบูรณาการของระบบควบคุม ที่ออกแบบโดยโมเดลทางคณิตศาสตร์ของระบบในรูปแบบที่หลากหลายเป็นหลัก


ปัจจุบัน รูปแบบของการเลือกและใช้งานกระบวนการตรวจวัดเครื่องมือนั้นเปลี่ยนไป องค์กรอุตสาหกรรมสามารถใช้อุปกรณ์สายพันธุ์ใหม่ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ เพื่อมอบอีกระดับประสบการณ์ผู้ใช้งาน ผ่านทางวงจรอุปกรณ์ภาคสนาม เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการส่งออก เครื่องมือเหล่านี้อาจไม่สามารถแทนที่ความรู้ที่สะสมมานานของวิศวกรรุ่นเก่าได้ แต่แน่นอนว่าจะช่วยสร้างความรวดเร็วให้กับคนงานรุ่นใหม่


การพัฒนาอุปกรณ์ทางวิศวกรรม Cloud-Based


ในยุคของดิจิตัลและอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆ เครื่องมาคัดเลือก cloud-based และการส่งออกอัตโนมัติ ตรวจสอบและสร้างรายงานถึงความสามารถ จะช่วยให้บริษัทอุตสาหกรรมเลือกเทคโนโลยีเครื่องมือกระบวนการได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ และยังช่วยในการใช้งานอุปกรณ์ภาคสนามอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงขั้นตอนการทำงานที่สม่ำเสมอ


องค์กรอุตสาหกรรมสามารถประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่น cloud-based และเครื่องมือวัดความถูกต้อง(AVT) เพื่อช่วยในการเลือกเทคโนโลยีที่ถูกต้อง และตั้งค่าเครื่องส่งให้เหมาะสม เพื่อที่โรงงานจะสามารถส่งออกสินค้าสำเร็จรูปและสร้างประสบการณ์แบบใหม่แกะกล่อง ไร้ซึ่งปัญหา แนวทาง AVT นั้นเพิ่มความสามารถเมื่อมีการระบุและติดตั้งเครื่องมือภาคสนามจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติในการขยายหน่วยงาน อุปกรณ์ออกแบบมาเพื่อ:


▪ ช่วยเหลือผู้ใช้ทั้งระดับเริ่มต้นและผู้มีประสบการณ์
▪ ทำให้สามารถร่วมงานกันได้แบบ real-time
▪ ระบุการตั้งค่าในอุดมคติของการใช้งานเครื่องมือ
▪ ทำให้การตั้งค่าอุปกรณ์เรียบง่ายขึ้น
▪ ลดความต้องการทางวิศวกร รวมถึงข้อมูลของเครื่องมือ
▪ ลดการจัดการของความผิดพลาดจากการเลือก


บุคลากรในโรงงานสามารถใช้แลปท็อป แทปเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ เพื่อป้อนข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับความต้องการเฉพาะตัวของพวกเขา ร่วมงานกับผู้มีส่วนร่วมอื่นๆผ่านทางโครงสร้าง cloud เพื่อเร่งการตัดสินใจทางวิศวกรรม และระบุการตั้งค่าที่ดีที่สุดสำหรับอุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการ จัดทำรายงานของการออกแบบตัวแปลที่ป้อนให้ และการตั้งค่าเครื่องมือ คงไว้ซึ่งงานทางวิศกรรมเกี่ยวกับไฟฟ้า และให้เกิดการสร้างหมายเลขโมเดลอย่างอัตโนมัติของอุปกรณ์ ที่ซึ่งมีความเฉพาะตัวต่อความตั้งการทางการตั้งค่า ดังนั้น จะสามารถออกคำสั่งการควบคุมกระบวนการ และจัดส่งอย่างมีการตั้งค่าล่วงหน้า พร้อมที่จะทำการติดตั้งในพื้นที่ ประหยัดเวลาในการติดตั้ง


ด้วยวิธีการ AVT การติดตั้งอุปกรณ์แสดงผลบนท่อ หรือการตรวจวัดอุปสรรคในตัวตรวจสอบด้วยเครื่องกวนเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป สะอาด เรียบง่าย และเป็นตัวแสดงผลที่ตอบโต้ได้ เนื่องจากข้อมูลนั้นถูกป้อนจากการปฏิบัติกระบวนการ ช่วยในการสร้างการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล การแสดงผลนั้นยังไม่จบเท่านี้ อย่างไรก็ตาม การตอบกลับแบบทันทีอย่างการแสดงส่วนที่เปียกและส่วนที่ไม่เปียกของเครื่องมือภาคสนาม หรือการอธิายการเชื่อมต่อของกระบวนการด้วยโมเดล 3 มิติ


อีกมุมมองหนึ่งที่สำคัญของ AVT คือการช่วยเหลือผู้ใช้ระดับเริ่มต้น ที่มีความรู้ค่อนข้างจำกัด ในส่วนของความเข้ากันทางเคมีในกระบวนการของเหลวที่มีวัสดุโครงสร้างต่างๆ ด้วยแผนภูมิความเข้ากันของสารเคมีที่มีการติดตั้งมาในเครื่องมือ พวกเขาจะไม่ผิดพลาดในการเลือกวัสดุเปียก


และเพิ่มเติม AVT ยังเสนอความสามารถในการแชร์และร่วมมือกัน ก่อให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลแบบ real-time บนการเลือกอุปกรณ์จากผู้ให้คำปรึกษาในเพียงคลิกเดียว ผู้ใช้หลายคนสามารถดูการตั้งค่าเครื่องส่ง ผ่านทางลิงค์ที่สร้างขึ้นโดยเครื่องมือ ความสามารถในการร่วมงานกัน กำจัดการเดินทางและลดเวลาทางวิศวกรรม


แอพพลิเคชั่นและเครื่องมือยืนยันความถูกต้อง ยังช่วยในเรื่องของการสร้างแผ่นข้อมูลทั่วไป ซึ่งสามารถช่วยลดเวลาที่ใช้โดยวิศวกรในการป้อนข้อมูลด้วยตนเองอย่างมาก แผ่นข้อมูลสามารถพิมพ์และดาวน์โหลดแบบอิเล็คทรอนิคส์ ด้วยความสามารถในการแก้ไขอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อรองรับความต้องการในการตรวจสอบหรือทำเอกสารของผู้ใช้งาน


ข้อสรุป


วิศวกรรม Cloud ด้วยการบูรณาการเครื่องมือและการทำเอกสารอัตโนมัติ ก่อให้เกิดวิธีการลดความเสี่ยงของโครงการและตารางเวลา ลดค่าใช้จ่ายและความยากในการปฏิบัติการ ทำให้การปฏิบัติการเรียบง่ายและลดค่าใช้จ่ายวงจรชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพเนื่องมาจากเวลาหยุดพักที่น้อยลง และเพิ่มความปลอดภัย


แน่นอนว่า เครื่องมือวิศวกรรม cloud-based จะช่วยเพิ่มประสิทธิผลให้กับผู้คน และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโรงงาน ก่อให้เกิดการวิศวกรรมที่โดดเด่น ปราศจากข้อผิดพลาด ลดชั่วโมงวิศวกรรม และกำจัดหรือทำให้ขั้นตอนการส่งออกเรียบง่าย ลดระยะเวลาส่งออกของอุปกรณ์ แนวทางเหล่านี้ ยังสามารถใช้ได้ในการสร้างความต่อเนื่อง เพิ่มความปลอดภัยผ่านการยกระดับความรู้สึกผู้ใช้งาน และช่วยก่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ การซ่อมแซมด้วยวิธีการใหม่ ลดต้นทุนการบำรุงรักษาได้เป็นอย่างมาก

 

แหล่งที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Instrumentation_and_control_engineering

https://www.automation.com/automation-news/article/industry-trend-in-process-instrumentation-cloud-based-solutions-to-optimize-project-results 

 

09-10-thidaengineering_com-brokenvein

CONTACTS

ADDRESS: 55/201 หมู่ที่ 17 ต.บึงคำพร้อย อ. ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

TEL: 02-034-3235  FAX: 02-034-3236

E-MAIL : thida_k2011@hotmail.com

Copyright 2019 © THIDA ENGINEERING CO., LTD.

FOLLOW US

MAP

Contact Us :

02 034 3235

085 143 0704