flow meter ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าในงานอุตสาหกรรม
flow meter ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าในงานอุตสาหกรรม

วิธีการเลือกเครื่องวัดอัตราการไหลที่เหมาะสม

วิธีการเลือกเครื่องวัดอัตราการไหลที่เหมาะสม
flow meter,mass flow meter,magnetic flow meter,จำหน่าย flow meter,flow switch,เครื่องวัดอัตราการไหล
flow meter,mass flow meter,magnetic flow meter,จำหน่าย flow meter,flow switch,เครื่องวัดอัตราการไหล
flow meter,mass flow meter,magnetic flow meter,จำหน่าย flow meter,flow switch,เครื่องวัดอัตราการไหล

ในปัจจุบันนี้การวัดอัตราการไหลที่เชื่อถือได้, แม่นยำและประหยัดมีความสำคัญมากขึ้น โดยในหลายปีที่ผ่านมาเครื่องวัดอัตราการไหลมีอยู่มากมายหลายประเภทเนื่องจากมีการใช้งานที่หลากหลาย นอกจากนี้เครื่องวัดอัตราการไหลที่แม่นยำยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ และหากเครื่องวัดมีการวัดข้อมูลผิดพลาดอาจทำให้คุณสูญเสียทั้งเงินและเวลาได้

 

บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สำคัญในการเลือกใช้เครื่องวัดอัตราการไหล

 

ประเภทของการวัด

การวัดของเหลวแบบพื้นฐานมีสองชนิด ได้แก่ ปริมาตรและการวัดการไหลของมวลของเหลว ดังนั้นเครื่องวัดอัตราการไหลจึงมีทั้งชนิดที่เป็นเครื่องวัดปริมาตรการไหลและเครื่องวัดการไหลของมวล อย่างไรก็ตาม คุณสามารถคำนวณปริมาตรจากมวลและคำนวณมวลจากปริมาตรได้หากคุณรู้ความหนาแน่นและตัวแปรที่ต้องการ โดยประสิทธิภาพของการใช้งานเครื่องวัดปริมาตรการไหลและเครื่องวัดการไหลของมวลนั้นก็ขึ้นอยู่กับการใช้งาน, ส่วนประกอบและจุดประสงค์ของการวัดนั่นเอง

 

ข้อมูลอัตราการไหล

ปัจจัยสำคัญในการเลือกเครื่องวัดอัตราการไหลคือการพิจารณาว่าคุณต้องการวัดอัตราการไหลแบบต่อเนื่องหรือแบบปริมาตรสะสม โดยอัตราการไหลมีความเกี่ยวข้องกับปริมาณของก๊าซหรือของเหลวที่เคลื่อนที่ผ่านท่อหรือช่องภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งโดยทั่วไประบบการวัดอัตราการไหลแบบต่อเนื่องจะประกอบด้วยอุปกรณ์การไหลหลัก, เซ็นเซอร์การไหล, เครื่องส่งสัญญาณ, เครื่องบันทึกการไหลและตัววัดปริมาตรสะสม

 

ข้อมูลจำเพาะของเครื่องวัดอัตราการไหล

คุณต้องพิจารณาถึงข้อกำหนดดังต่อไปนี้เมื่อต้องการเลือกเครื่องวัดอัตราการไหลที่เหมาะสม

 

ความแม่นยำ – โดยปกติแล้วปัจจัยที่สำคัญของเครื่องวัดอัตราการไหลคือความแม่นยำ อย่างไรก็ตามเครื่องวัดอัตราการไหลบางตัวอาจไม่ได้มีความแม่นยำ และแม้แต่การใช้งานบางอย่างก็ไม่ได้ต้องการความถูกต้องแม่นยำของการวัดเช่นกัน

 

ความสามารถในการทำซ้ำ – ความสามารถในการทำซ้ำหมายถึงจำนวนครั้ง (%) ที่คุณได้รับผลลัพธ์เหมือนเดิมเมื่อมีการทดสอบหรือการวัดเช่นเดิมภายใต้สภาวะเดียวกัน ความแม่นยำต้องมีความสามารถในการทำซ้ำ แต่ความสามารถในการทำซ้ำไม่ต้องมีความแม่นยำ เพียงแค่ต้องมีผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันหรือสม่ำเสมอกันเท่านั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าความสามารถในการทำซ้ำของเครื่องวัดการไหลมักจะมีความสำคัญกว่าความแม่นยำ

 

อัตราส่วนการวัดสูงสุดเทียบกับต่ำสุด – ค่านี้หมายถึงช่วงที่เครื่องวัดอัตราการไหลสามารถวัดของเหลวได้อย่างถูกต้อง โดยคุณควรเลือกเครื่องวัดอัตราการไหลที่มีค่านี้ดีที่สุดและคำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย

 

ข้อกำหนดด้านสุขอนามัย - เครื่องวัดอัตราการไหลสำหรับอาหาร, ยาและอุตสาหกรรมการแพทย์ต้องการสภาพแวดล้อมที่ปลอดเชื้อ

 

ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยการติดตั้ง, การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าไฟฟ้ายังเป็นตัวที่เพิ่มค่าใช้จ่ายโดยรวมของเครื่องวัดอัตราการไหลอีกด้วย

 

สรุป

การเลือกเครื่องวัดอัตราการไหลที่เหมาะสมมีผลต่อการดำเนินงานและประสิทธิภาพทางธุรกิจอย่างมาก คุณจึงควรขอคำปรึกษาจากผู้จัดจำหน่ายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญก่อนซื้อเครื่องวัด ดังนั้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานพื้นฐานของเครื่องวัดอัตราการไหลและประเภทของเครื่องวัดจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะสามารถใช้งานเครื่องวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา: https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=16230

 

https://www.bronkhorst.com/blog/how-to-select-the-right-flow-meter-for-your-application

 

https://www.pumpsandsystems.com/instrumentationcontrols/november-2017-considerations-flow-meter-selection 

 

11-thidaengineering_com (1)LAYLA

CONTACTS

ADDRESS: 55/201 หมู่ที่ 17 ต.บึงคำพร้อย อ. ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

TEL: 02-034-3235  FAX: 02-034-3236

E-MAIL : thida_k2011@hotmail.com

Copyright 2019 © THIDA ENGINEERING CO., LTD.

FOLLOW US

MAP

Contact Us :

02 034 3235

085 143 0704