flow meter ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าในงานอุตสาหกรรม
flow meter ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าในงานอุตสาหกรรม

ประเภทของเครื่องมือวัดการไหลสำหรับของเหลว แก๊ส และ ไอน้ำ​

flow meter,mass flow meter,magnetic flow meter,จำหน่าย flow meter,flow switch,เครื่องวัดอัตราการไหล
flow meter,mass flow meter,magnetic flow meter,จำหน่าย flow meter,flow switch,เครื่องวัดอัตราการไหล
flow meter,mass flow meter,magnetic flow meter,จำหน่าย flow meter,flow switch,เครื่องวัดอัตราการไหล

คุณภาพของสินค้าที่เชื่อถือได้ ความปลอดภัย กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลในการวัดของไหลในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมที่กำลังมีความสำคัญมากขึ้นตลอดเวลา น้ำ แก๊สธรรมชาติ ไอน้ำ น้ำมันแร่ สารเคมีเป็นของไหลที่จำเป็นต้องถูกวัดทุกวันติดต่อกันไม่มีเครื่องมือเดียวที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานทั้งหมด ดังนั้นจึงควรเลือกเครื่องมือวัดการไหลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับขั้นตอนสำคัญในการทำงานของคุณ

 

ประโยชน์

จุดวัดเดียวที่สามารถสื่อสารได้ เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์ครบถ้วนสำหรับระบบควบคุมระดับสูง

มีทั้งระบบการควบคุมอัตโนมัติและการเชื่อมต่อการสื่อสารที่ทันสมัยระบบฟิลด์บัส  เครื่องมือวัดการไหลที่ทันสมัยล้ำหน้าเพื่อสามารถนำมาใช้งานที่กว้างขวางมากขึ้นในปัจจุบัน

สามารถเลือกหลักการวัดที่หลากหลาย อาทิ การวัดการไหลเชิงปริมาตรของแม่เหล็กไฟฟ้า การวัดการไหลของมวลตามกลักการแบบโคริออริส(Coriolis) หรือความร้อน การวัดการไหลเชิงปริมาตรตามกลักการแบบคลื่นวน (Vortex) หรือ คลื่นความถี่เหนือเสียง(Ultrasonic)

 

 

เครื่องวัดการไหลของมวลตามกลักการแบบโคริออริส(Coriolis mass flowmeters)

การวัดการไหลของมวลตามกลักการแบบโคริออริสสามารถใช้ได้อย่างกว้างขวางหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เคมี ปิโตรเคมี น้ำมันและแก๊ส อาหาร และและคัสโทดี ทรานเฟอร์(Custody transfer) เครื่องมือสามารถวัดของเหลวได้ทั้งหมด ได้แก่ สารทำความสะอาด สารตัวทำละลาย เชื้อเพลิง น้ำมันดิบ น้ำมันพืช ไขมันสัตว์ น้ำยาง ซิลิโคน น้ำมัน แอลกอฮอล์สารสกัดจากผลไม้ ยาสีฟัน น้ำส้มสายชู ซอสมะเขือเทศ มายองเนส แก๊ส หรือแก๊สเหลว

 

สามารถตรวจจับได้หลายตัวแปร และแม่นยำซึ่งเป็นสองเหตุผลจากหลากหลายเหตุผลที่ใช้เครื่องเครื่องวัดการไหลของมวลตามกลักการแบบโคริออริสเป็นอย่างมาก และนิยมใช้วัดแก๊ส และของเหลว

 

เครื่องมือวัดการไหลแบบสนามแม่เหล็ก (Electromagnetic flowmeters) 

เครื่องมือวัดการไหลแบบสนามแม่เหล็กถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเป็นเวลามากกว่า 60 ปี เครื่องมือนี้นิยมใช้อย่างกว้างขวางทั่วโลกในอุตสาหกรรมทุกประเภท วิธีการนี้นำไปประยุกต์ใช้สำหรับของเหลวที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าเช่น น้ำ กรด ด่าง ของเหลวข้น และอย่างอื่นอีกมากมาย ส่วนใหญ่นิยมใช้ตรวจสอบของเหลว ฟิลลิง(filling) โดซิง(dosing) และสามารถวัดคัสโทดี ทรานเฟอร์(Custody transfer)ได้อย่างแม่นยำ

 

 

เครื่องมือวัดการไหลแบบอัลตร้าโซนิก(Ultrasonic flowmeters)

เครื่องมือวัดการไหลแบบอัลตร้าโซนิกใช้สำหรับวัดปริมาณการไหลของแก๊ส และของเหลวหลายชนิดได้อย่างน่าเชื่อถือที่ไม่ขึ้นอยู่กับการนำไฟฟ้า ความดัน อุณหภูมิ หรือ ความเหนียว

 

เครื่องมือวัดการไหลแบบคลื่นวน (Vortex flowmeters )

เครื่องมือวัดการไหลแบบคลื่นวนได้นำมาใช้ในอุตสาหกรรมหลายสาขาเพื่อวัดปริมาณการไหลของของเหลว แก๊ส และ ไอน้ำที่ความดัน 250 บาร์ และ 450 บาร์ได้อย่างน่าเชื่อถือ นำไปใช้กับอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี ยกตัวอย่างเช่น ใช้ในการผลิตไฟฟ้า และระบบพลังงานความร้อนใช้กับของเหลวที่มีความแตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ ไอน้ำอิ่มตัว(Saturated steam) ไอน้ำยิ่งยวด(Superheated steam) ระบบอากาศอัด(Compressed air) ไนโตรเจน(Nitrogen) แก๊สเหลว(Liquefied gases) แก๊สทิ้ง(Flue gases) คาร์บอนไดออกไซด์ (carbon dioxide) น้ำปราศจากไอออน(Fully demineralized water) ตัวทำละลาย(Solvents) น้ำมันถ่ายเทความร้อน(Heat-transfer oils)น้ำป้อนเข้าหม้อไอน้ำ(Boiler feed water) แก๊สธรรมชาติเหลว(Condensate)และอื่นๆ

 

เครื่องมือวัดความแตกต่างของความดัน (Differential pressure measurement)

การวัดความแตกต่างของความดันทั้งระดับ ปริมาณ หรือ มวลในของเหลว เครื่องมือจะทำการส่งสัญญาณผ่านอุปกรณ์ตรวจวัดแรงกลต่างๆและสัมผัสเยื่อโลหะ หรือเยื่อหุ้มอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนิยมใช้ในกระบวนผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

 

เครื่องมือวัดการไหลแบบใช้ความร้อน (Thermal mass flowmeters)

เครื่องมือวัดการไหลแบบใช้ความร้อนสำหรับการวัดมวลโดยตรงของอุตสาหกรรมผลิตแก๊ส ระบบอากาศอัด(Compressed air)และของเหลวในน้ำ (Aqueous fluids) แม้ที่ความเร็วและความดันที่ระดับต่ำที่สุด เมื่อไรก็ตามที่มีความพลิกผันสูง หรือสูญเสียความดันลงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการวัดปริมาณแก๊ส เครื่องมือนำเสนอทางเลือกตามความเป็นจริงจนถึงเทคนิคการวัดรูปแบบดั้งเดิมไม่ว่าจะขั้นตอนการควบคุม ปริมาณที่นำเข้าไป(consumption) และ การตรวจสอบซัพพลาย การตรวจการรั่วไหลหรือ การตรวจสอบเครือข่ายการกระจาย

 

Source: https://www.endress.com/en/Field-instruments-overview/Flow-measurement-product-overview

CONTACTS

ADDRESS: 55/201 หมู่ที่ 17 ต.บึงคำพร้อย อ. ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

TEL: 02-034-3235  FAX: 02-034-3236

E-MAIL : thida_k2011@hotmail.com

Copyright 2019 © THIDA ENGINEERING CO., LTD.

FOLLOW US

MAP

Contact Us :

02 034 3235

085 143 0704